LMM e-nieuws

Welkom bij de digitale nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Deze nieuwsbrief komt 4-5 maal per jaar uit en bevat informatieve artikelen van LEI en RIVM over het LMM. Wij hechten aan uw reacties. Dus wilt u reageren over de inhoud, de nieuwe opzet of iets anders met betrekking tot het meetnet? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook graag van u!

 

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is een integraal monitoring programma met als doel het volgen en vastleggen van de effecten van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op Nederlandse landbouwbedrijven. De basis van het LMM is gelegd in 1992. Het LMM wordt gezamenlijk door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en LEI Wageningen UR ontwikkeld en beheerd. Daarnaast wordt op onderdelen ook samengewerkt met verschillende andere instellingen. Het ministerie van Economische Zaken is opdrachtgever van het LMM.