Inleiding

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Een gezegde dat ook het LMM niet onberoerd laat. LMM-medewerkers van het RIVM hebben kinderen laten voelen en zien wat de bodem is en wat de bodem voor ons leven betekent. U leest hierover in deze 3e editie van de LMM e-nieuws. De conferentie ‘Land use and Water Quality 2015’, gehouden in Wenen, is een goede gelegenheid om internationaal kennis uit te wisselen en lessen te trekken voor het LMM. We wijden twee artikelen aan deze conferentie welke mede georganiseerd is door medewerkers van het LMM. En we hebben nog meer: resultaten van het Derogatiemeetnet voor 2013, de opzet en bedrijfskeuze voor het meetnet in de Lössregio en een artikel over zwavel in het grondwater. Wilt u reageren op de artikelen of anderszins op de LMM e-nieuws? Mail naar LMM@rivm.nl U hoort van ons, wij horen ook graag van u!