Inleiding

Dit is de 1e editie van LMM e-nieuws van 2016, alweer de 10e jaargang! Ook dit keer bieden wij u een grote variatie aan onderwerpen. Deze keer onder andere aandacht voor mestscheiding en het aanzuren van mest. Mestscheiding is sterk toegenomen de afgelopen jaren, we bespreken hier wat er met de fracties gebeurt. In het laatste artikel van de serie over sulfaat bespreken we de gevolgen van het aanzuren van mest met zwavelzuur om ammoniakemissie te verminderen. De toegevoegde sulfaat kan het sulfaattekort oplossen in de bodem. Het lijkt een win-win situatie, maar zo eenvoudig is het niet. Verder een update over de veldtesten met SorbiCellen, de stabiliteit van het Derogatiemeetnet, de leerpunten van de LMM-onderzoekersdag van het RIVM en LEI, en de relatie tussen nitraatuitspoeling en de ontwateringstoestand van de bodem. Wilt u reageren over de inhoud van deze LMM e-nieuws of iets anders met betrekking tot het LMM? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook graag van u!