Inleiding

De watermonsters worden geanalyseerd in het lab, en dit blijven we voorlopig ook doen, maar we snuffelen wel aan diverse nieuwe technieken om nitraat te meten in het veld door middel van sensoren. Naast deze innovatieve ontwikkelingen zijn we ook kritisch op onze meetmethoden. Voor N-totaalmetingen handhaven we de huidige methode om de trends in de waterkwaliteit goed te kunnen volgen,. we stappen niet over naar een andere methode. Deze editie van het LMM e-nieuws biedt naast waterkwaliteit ook artikelen over het Derogatiemeetnet, de effecten van ontwatering op de nitraatuitspoeling en de kosten van emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen voor de akkerbouw. Wilt u reageren over de inhoud van deze LMM e-nieuws of iets anders met betrekking tot het LMM? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook graag van u!