Infographic Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

‘Waarom bestaat het LMM? En hoe lang al? En hoe staat het met de nitraatconcentratie?’ Nu is er als aanvulling op onze communicatiemiddelen ook een infographic gemaakt over het LMM die antwoord geeft op deze vragen. Vanaf september liep Sophie Drijver, studente Geo Media &Design, aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch stage bij het RIVM. Sophie heeft voor ons deze infographic gemaakt. De belangrijkste momenten waarom het LMM is opgericht worden eruit gelicht in de tijdlijn van deze infographic, aangevuld met op de tweede pagina de belangrijkste resultaten van de waterkwaliteit van de afgelopen jaren.

Om duidelijk te maken waarom het LMM bestaat en wat het LMM doet is in 2014 een animatie gemaakt. De stijl van de infographic borduurt hierop voort. Nu kan er op congressen, symposia of aan de keukentafel van (potentiële) deelnemers door middel van een eenvoudig illustratie uitgelegd worden waarom het LMM bestaat en wat de belangrijkste resultaten zijn.

Figuur 1 Infographic voorzijde

De tijdlijn van de infographic start in 1950 met de opkomst van de intensievere landbouw, met steeds grotere veestapels, en daarmee een grotere mestproductie. Hiermee werd het land bemest, waardoor er nitraatoverschotten in de bodem ontstonden. De opkomst van de milieubeweging in 1980 was o.a. de aanleiding tot de invoering van de meststoffenwet in 1986. Deze werd gevolgd door de Europese Nitraatrichtlijn, met de normering van maximaal 50 mg nitraat per liter water. Voor de Nitraatrichtlijn moet gemonitord worden. Het LMM werd opgericht in 1992. In 2006 werd de eerste Nederlandse derogatie toegekend en hierop volgde de inrichting van het derogatiemeetnet in 2006. Uiteindelijk draagt onze monitoring bij aan meer kennis en begrip over nutriënten in de bodem waardoor landbouw in balans kan zijn met een goede kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater.


Figuur 2 Infographic achterzijde

Zie hier voor de hele infrographic.

Sophie Drijver (RIVM)                                    LMM e-nieuws, december 2016

Deel dit artikel: