Inleiding

Het LMM levert al 25 jaar betrouwbare gegevens over de gevolgen van het mestgebruik voor de water- en bodemkwaliteit. Aan dit jubileum besteden we uiteraard aandacht in deze digitale nieuwsbrief. Ook kunt u doorklikken naar twee artikelen over de Lössregio. We behandelen de opzet van het meetnetwerk, de bemesting en de overschotten in het zuiden des lands. Het klimaat is een belangrijk thema, de melkveehouderij is door de veestapel een bron van broeikasgassen. Wageningen Economic Research rekent de impact voor u uit. Ook maakt u in deze digitale nieuwsbrief kennis met het Landelijk Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden, een meetnet dat bij het RIVM wordt beheerd. Wilt u reageren over de inhoud van deze LMM e-nieuws of iets anders met betrekking tot het LMM? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook graag van u!