Inleiding

Het LMM-project heeft meerdere bijdrages geleverd aan de Evaluatie Meststoffenwet. Eén ervan is samengevat in een artikel over de bemesting en bodemoverschotten waar we ingaan op de trendmatige ontwikkelingen in de periode 1991-2014. In een ander artikel worden de resultaten van waterkwaliteitsmetingen van zowel LMM als niet-LMM-meetnetten beschreven. In deze editie van LMM e-nieuws besteden we ook weer aandacht aan de Lössregio. Hoe worden steekproefbedrijven voor deze kleine regio geselecteerd? Door het RIVM zijn nitraatkaarten ontwikkeld, hierbij zijn onder andere de waterkwaliteitsgegevens van het LMM gebruikt. Wat de rol van big data is hierin kunt u in deze editie lezen. Ook deze keer een artikel over de broeikasgasemissies op melkveebedrijven (deel 2). We hopen met deze editie met een gevarieerd aanbod van artikelen u weer veel leesplezier te brengen. Wilt u reageren over de inhoud van deze LMM e-nieuws of iets anders met betrekking tot het LMM? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook graag van u!