Inleiding

Het LMM levert al 25 jaar betrouwbare gegevens over de gevolgen van het mestgebruik voor de water- en bodemkwaliteit. Aan dit jubileum hebben we aandacht besteed door het uitbrengen van een jubileumexemplaar van de papieren nieuwsbrief. Deze is nu ook voor u te downloaden of te bestellen. Verder leest u in het artikel over gewasopbrengsten op derogatiebedrijven waarom het minder rendabel is om derogatie aan te vragen in de Lössregio. Derogatie heeft invloed op de mestafzet in de varkenshouderij. Lees wat dit betekent voor het inkomen van deze varkenshouders. We hebben meer te vertellen over de Lössregio. U leest over de verschillen in meetmethoden en de Representativiteit van de LMM bedrijven voor deze regio. We hopen wederom met een gevarieerd aanbod van artikelen u veel leesplezier te brengen. Wilt u reageren over de inhoud van deze LMM e-nieuws of iets anders met betrekking tot het LMM? Aarzel niet en mail naar lmm@rivm.nl. U hoort van ons, wij horen ook graag van u!